Dubnové dění


Duben byl plný událostí, proto si je alespoň stručně v následujících řádcích připomeneme.

Celý měsíc doznívaly ještě třídní koncerty, které v letošním roce navštívilo více než 900 posluchačů! Společně s výchovnými, absolventskými koncerty, Podzimním a Aprílovým koncertem tak očekáváme, že bychom se opět přiblížili celkové návštěvnosti okolo 1 700 diváků. To je krásné číslo, jsme moc rádi, že chodíte. 

5. května vystupovaly žákyně tanečního oboru jako hosté na představení Baletu Praha junior v městském divadle. Tato zkušenost byla přípravou na 5. ročník setkání tanečních oborů z regionu, které letos hostilo na konci dubna Vlachovo Březí. http://www.zuspt.cz/galerie/den-tance

Každoročně pořádáme koncerty a vystoupení v Domově seniorů Mistra Křišťana. Letos jsme vybrali pestrý program od nejmenších začínajících klavíristů, až po ostřílené muzikanty. Tyto koncerty jsou společně s koncerty v hospici nebo Domově Matky Vojtěchy důležitou součástí vzdělávacího procesu, snažíme se tak rozvíjet sociální cítění našich žáků. http://www.zuspt.cz/galerie/koncert-v-domove-senioru-1

Beltina si v dubnu odskočila do sousedních Volar, kde probíhala 23. dubna slavnost menhirů. Místní "Keltové" si Beltinu tradičně zvou, aby doprovázela jejich setkání. http://www.zuspt.cz/galerie/beltina-slavnost-menhiru

 

V květnu se budeme připravovat především na ZUŠ Open a oslavu 90. výročí školy, na které jste 30.5. všichni srdečně zváni. http://www.zuspt.cz/zus-open-oslava-90-vyroci

 

Kategorie: