Granty 2017: Poděkování městu Prachatice - Jakub Leszkow


Žák ZUŠ Prachatice Jakub Leszkow děkuje městu Prachatice za poskytnutí finančních prostředků z grantu VÝZVA Č. 2/ Talentované děti a mládež.
Prostředky byly použity na nákup bicí soupravy, kterou využívá k přípravě a cvičení.
Jakub jako bubeník hrál v roce 2017 v souborech Saxband a Beltina na školních koncertech, celorepublikové akci ZUŠ Open a také na keltských slavnostech ve Volarech.
Doprovázel také při absolventských koncertech některé absolventy a soubor Orchestra di Climpra.

Milan Leszkow, otec

Kategorie: