Historie základního uměleckého školství v Prachaticích


 

Počátky uměleckého školství v Prachaticích sahají do roku 1926. 1. března toho roku byla v Prachaticích založena česká hudební škola. Jejím prvním ředitelem se stal Robert Volánek, absolvent Vídeňské konzervatoře, krátce zde působil i Alois Sarauer. Jak již název napovídá, vyučoval se pouze hudební obor, a to sólový a sborový zpěv, hra na klavír a na housle.

Činnost školy byla násilně přerušena událostmi 2. světové války (zanikla pravděpodobně po 30. září 1938), aby byla obnovena v roce 1946, kdy byla zřízena městská hudební škola (později městský hudební ústav). Vyučovala se hra na klavír a v dalším roce i hra na housle. V roce 1949 dochází ke sloučení školy se soukromou školou pana Čeňka Šípa a v roce 1950 získává škola prostory pro vyučování v Husově ulici 109. V té době školu navštěvuje 90 žáků, působí v ní 4 učitelé a postupně se dále rozrůstá. Vyučuje se nejen hře na klavír a housle, ale i na dechové nástroje, kontrabas a hudební teorii. Od roku 1959 se vyučuje i sólový zpěv. V té době školu navštěvovalo již 175 žáků a působilo zde 7 učitelů.

V roce 1961 se název školy po mnoha změnách ustálil do podoby, která lépe vystihovala vznik dalších uměleckých oborů a vydržela následujících 30 let – lidová škola umění. V 60. letech vzniká přechodně baletní, výtvarný i literárně dramatický obor, škola rozšiřuje svoji činnost do dalších měst – v roce 1960 vzniká pobočka v Netolicích, 1961 ve Volarech, 1964 ve Vlachově Březí a v roce 1967 ve Lhenicích. V roce 1978 se opět otevírá výtvarný obor, který funguje dodnes. Průměrný počet žáků se pohyboval kolem tří set, nejvíce jich navštěvovalo školu v roce 1989, a to 417.

Poslední změnu název školy prodělal v roce 1991 - z lidové školy umění se stává základní umělecká škola. Tři z poboček - volarská, netolická a vlachovobřezská - se osamostatňují. V roce 1996 prachatická škola získává nové prostory – z Husovy ulice 109, kde sídlila téměř půl století, se stěhuje do pro ni na míru zrekonstruované vedlejší budovy (Husova 110). Vedle již řadu let skvěle fungujícího dechového orchestru vzniká v dalších letech celá řada souborů a komorních těles (Beltina, flétnové, kytarové, houslové a žesťové komorní soubory, saxofonový soubor, klarinetový soubr, pěvecké komorní soubory). Výtvarný obor pořádá výstavy prací žáků nejen v regionu, ale i za hranicemi. Po Evropě cestují jak výtvarníci, tak některá hudební tělesa.

Od roku 2001 funguje ve škole opět taneční obor (s přestávkou v letech 2005-2010). K pravidelným vánočním, absolventským a výchovným koncertům se přidávají další – listopadový Podzimní koncert a červnový koncert „Na dvorku“. V roce 2010 bylo ukončena činnost dosavadního dechového orchestru, ten funguje dále jako samostatné hudební těleso ve městě.

V létě 2011 se podařilo za pomoci grantů a podpory Města Prachatice vybudovat ve škole nahrávací studio a od ledna 2012 se učitelé intenzivně vzdělávají v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. Rozvíjí své pedagogické dovednosti a učí se využívat audiovizuální techniku pro potřeby ZUŠ.