Hudební kotel

Hudební kotel - soutěžní přehlídka studentských a školních kapel Jihočeského kraje

- celodenní open air festival, workshop pro muzikanty, prezentace organizací zaměřených na prevenci rizikového chování, soutěže a doprovodný program, na konci vyhlášení nejlepších hudebních formací a závěrečný koncert - to vše pro děti, žáky, studenty i dospělé zcela zdarma!

Hudební kotel pořádáme již od roku 2009 a od té doby je etablovanou hudební soutěžní přehlídkou jihočeských studentských a školních kapel, kterou žáci základních, základních uměleckých a studenti středních škol vyhledávají, aby mohli prezentovat své hudební umění především před svými vrstevníky, navzájem se obohacovat o zkušenosti a inspirace. Kvalitní
ozvučení a technické zajištění akce se i přes podporu z grantového programu Jihočeského kraje neobejde bez dalšího financování ze strany sponzorů. Hudební kotel se tradičně koná na prachatickém náměstí a je ojedinělou převážně rockově-popově laděnou akcí v jihočeském regionu.

Během soutěžního dne se střídají na pódiu hudební formace s půlhodinovými programy, které tříčlenná odborná porota hodnotí a následně radí kapele jak se dál rozvíjet. Technické přestávky, které jsou nezbytné mezi jednotlivými vystoupeními jsou vyplněny prezentací rozličných organizací zaměřených na prevenci rizikového chování a zároveň probíhají různé prožitkové aktivity pro diváky - především vrstevníky ze základních a středních škol. Neodmyslitelnou úlohu zde sehrává kvalitní moderátor celé akce. Vítězná skupina získává možnost vystoupit na velkém festivale Mezibrány.