Organizace školního roku 2015/2016


Vážení rodiče,

školní rok 2014/2015 začíná v úterý 1. září 2015 a končí ve čtvrtek 30. června 2016. Podrobnou strukturu školního roku přikládáme v samostatném dokumentu.

Přijatí žáci do ZUŠ na rok 2015/2016


V přiložených souborech jsou seznamy přijatých žáků a zařazení k jednotlivým učitelům. Seznam se ještě může drobně lišit, změny budou řešeny individuálně. Žáci výtvarného a tanečního oboru budou doplněni.

 

Informativní schůzka s rodiči nových žáků proběhne v úterý 1. září od 17 hodin v ZUŠ Prachatice.

Zápis na školní rok 2015/2016


Srdečně vás zveme k zápisu na školní rok 2015/2016. Přijímat budeme žáky hudebního, výtvarného a (v omezené míře) tanečního oboru.

- přípravné studium ve všech oborech - pro děti od pěti let - přípravná hudební, taneční a výtvarná výchova, přípravná hra na klavír, flétnu, kytaru, violoncello, elektronické klávesové nástroje, bicí a zpěv

Organizace školního roku 2014/2015


Vážení rodiče,

školní rok 2014/2015 začíná 1. září 2014 a končí 30. června 2015. Podrobnou strukturu školního roku přikládáme v samostatném dokumentu.

 

Pro rodiče nově přijatých žáků pořádáme 1.9. od 17:00 informativní schůzku v učebně Hudební nauky (1.patro). 

 

Rozdělení žáků do skupin v předmětech kolektivní výuky hudebního oboru je řešeno takto (rozvrh je v přiložené tabulce):

- PHV1, PHV2, HN 5. ročník - vždy jen jedna skupina

- HN 1., 2. a 4. ročník - domluvou s vyučujícím předmětu

Výsledky zápisu na šk. rok 2014/2015 - Lhenice


V přiloženém PDF souboru jsou informace o přijatých žácích na školní rok 2014/2015 ve Lhenicích. Výuka začíná 1. září, v průběhu prvního školního týdne proběhnou domluvy rozvrhu s učiteli nástrojů. 

Přítomnost učitelů pro domluvu rozvrhu:

Adam Jančík - pondělí 1. září od 13:00

Oto Čekan - úterý 2. září od 13:00

Jana Pešková - čtvrtek 4. září od 14:00

 

V pondělí 1. 9. od 17 hodin proběhne v Prachaticích informační zchůska ředitele školy s rodiči nových žáků.

Výsledky zápisu na šk. rok 2014/2015 - Prachatice


Zde jsou přiloženy  výsledky zápisu nových žáků na příští školní rok. Výuka začíná 1. září a v ten stejný den od 17 hodin proběhne informační schůzka ředitele školy s rodiči nových žáků. O podrobnostech Vás budeme ještě informovat před začátkem školního roku.

Hezké prázdniny!

 

Zápis na školní rok 2014/2015


V pondělí 9. června proběhne od 14 do 18 hodin zápis do ZUŠ na školní rok 2014/2015. Přijímat budeme žáky do hudebního, výtvarného a v omezené míře i tanečního oboru. Výuka v hudebním oboru je individuální (1 žák na hodině) u zobcové flétny, zpěvu, EKN a kytary jsou v hodině max. 2 žáci.

Výuka ve výtvarném oboru zahrnuje nejrůznější techniky plošné, prostorové, objektové a akční tvorby spojené s výtvarnou kulturou. Taneční obor se specializuje na klasickou taneční techniku (balet) doplněnou o scénický a výrazový tanec a základy lidového i moderního tance.

Koncertní jaro - pozvánka


Srdečně Vás zveme na následující jarní koncertní akce:

 

6.3., 17:00 - Třídní koncert Lenky Alföldyové (zpěv, el. klávesové nástroje)

13.3., 17:00 - Třídní koncert Jany Peškové (klavír, EKN)

20.3., 17:00 - Koncertík nevážné hudby - třída Jana Markovce (EKN, klavír)

25.3., 17:00 - Třídní koncert Adama Jančíka (kytara, el. kytara, zpěv)

26.3., 17:30 - Třídní koncert Stanislava Douleho (dechové nástroje žesťové, zobcová fl., EKN)

Podzimní koncert


Srdečně Vás zveme na tradiční Podzimní koncert, který proběhne ve středu, 6.11. od 18:00 v sále ZUŠ.

 

Organizace školního roku 2013/2014


 

 

 

 

 

 

 

Vyučování bude v letošním školním roce organizováno takto:

Rozvrh kolektivní výuky v Hudebním oboru (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova a Multimediální seminář) - Obrázek č.3

Rozvrhy individuální výuky v hudebním oboru a rozvrhy tanečního a výtvarného oboru je nuté domlouvat přímo s vyučujícími.

SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY PROBĚHNE V PONDĚLÍ 9.9. V 17:00

 

POBOČKA LHENICE - domluva rozvrhu:

Stránky