Jihočeská filharmonie a žáci ZUŠ koncertují společně


V loňském roce se naši žáci účastnili povedeného společného projektu České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Proto jsme i letos využili nabídku na spolupráci profesionálního tělesa se začínajícími muzikanty.
 
Tentokrát s podobným záměrem přišla Jihočeská filharmonie a připravila na 22. února společný koncert se žáky jihočeských ZUŠek. Od listopadu začala ve škole příprava a zkoušení koncertního repertoáru, v lednu a únoru pak pokračovaly zkoušky s filharmoniky. Koncertní síň O. Jeremiáše vedle filharmoniků a dalších žáků ZUŠ přivítala také tři naše žákyně – Simonu Vacuškovou (pikola, flétna), Markétu a Barboru Langovy (viola, housle).
 
Koncert má na svém programu nelehký repertoár: 
 
J. Haydn - Symfonie č. 104 D dur "Dudácká", W. A. Mozart - koncert č. 1 B dur pro housle a orchestr, L vám Beethoven - Symfonie č. 5 c moll "Osudová"
 
Všem muzikantům držíme palce, vstupenky na koncert je možné zakoupit on-line na stránkách Jihočeské filharmonie.
Kategorie: