Rok vzdělávání - DVPP učitelů JčK v oblasti ICT a kompetencí učitele

Realizační tým projektu pro celý rok 2012 připraval systémovou nabídku vzdělávacích akcí pro učitele ZUŠ Jihočeského kraje. Ta je směřovaná částečně na vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje učitele a jeho kompetencí. Druhá část vzdělávacích akcí je zaměřena na vzdělávání učitelů v oblasti využití informačních a komunikativních technologií (ICT) ve výuce na ZUŠ. Metodická skupina projektu vytvořila příručku dobré praxe, která usnadní učitelům ZUŠ zařazení znalostí z ICT do pedagogické praxe. Celkem proběhlo šestnáct kurzů z oblasti ICT a osm kurzů rozvíjejících pedagogické dovednosti.
Podrobnosti o pořádaných kurzech jsou na následujících propagačních materiálech.

  

3. prosince jsme oficiálně představili výstupy z projektu na závěrečné konferenci. Kromě metodické příručky byla prezentována i videometodika natočená všemi členy metodické skupiny. V ní představují vybraná témata z metodické příručky tak, jak je sami zavedli do praxe. Videa jsou přiložena na DVD v tištěné verzi příručky.

Elektronická verze příručky je ke stažení ve formátu PDF:

Metodická příručka - 1. část

 

Metodická příručka - 3. část

 

  

12. listopadu proběhl pilotní kurz "Úvod do Elektronického zpracování hudby", který lektoroval Mgr. Miroslav Hrdina. Podrobné informace o semináři získáte na http://www.zuspt.cz/dvpp-v-oblasti-ictNa základě zkušeností získaných během pilotního semináře jsme obsah kurzu upravili tak, aby byl ještě smysluplnější a způsob vedení semináře kvalitnější.

  


registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0031

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY


 

PODROBNÝ POPIS KLÍČOVÝCH AKTIVIT

Aktivita 1:

Hlavním garantem této klíčové aktivity je manažer DVPP. Organizačně zajišťuje vzdělávací akce jednak pro učitele z naší školy, jednak pro pedagogické týmy či jednotlivce dle provedeného průzkumu. Vzdělávací akce v této oblasti jsou zaměřeny na zvýšení pedagogických a osobnostních klíčových kompetencí učitelů ZUŠ a vybraná témata souvisí s realizací kurikulární reformy. Vzdělávací akce probíhají v dostupných školících prostorách hotelu Albatros Relax (http://hotelalbatros.cz/cz/pronajem-prostor/). Každý učitel, který kurz dokončí získá certifikát. Témata a termíny kurzů jsou uvedeny výše.

Aktivita 2:

V této aktivitě organizujeme kurzy s tématikou ICT v oblastech audio a grafika. Kurzy probíhají přímo v naší škole, kde je k dispozici pro účastníka kurzu veškerá potřebná techniky - notebook s odpovídající softwarovou výbavou, zvuková karta, midi klaviatura, sluchátka. Účastníci si moho v případě zájmu zvolit i práci s počítačem Mac. Část kurzů bude využívá i školní studio. Témata a termíny kurzů jsou uvedeny výše. Každý z účastníků, který dokončí kurz obdrží certifikát. 

Aktivita 3:

Šestičlenná metodická skupina využívá své znalosti k přípravě podpurných metodických materiálů. Ty jsou zaměřeny na využití informačních a komunikačních technologií v běžném vyučovacím procesu ZUŠ tak, aby učiteli pomáhaly při tvůrčí umělecké činosti a aby bylo možné je použít pro větší rozvoj dovedností žáka.

Škola si v průběhu roku akredituje dva vlastní kurzy. Jeden je zaměřený právě na metodiku ICT v ZUŠ, druhý se bude zabývat specifickými programy pro Mac a iOS a jejich využití v základních uměleckých školách.


 

Fotografie:

Pedagogické kurzy

   

  

 

ICT kurzy - vektorová grafika

   

ICT kurzy - Zpracování hudby na PC

    

 

V polovině projektu jsme vydali bulletin, který hodnotí a rekapituluje uplynulých šest měsíců: