Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ navštěvuje v současné době přibližně šedesát žáků širokého věkového spektra - od dětí z mateřské školy po studenty středních škol. Ve vzdělávacím procesu zahrnuje výtvarné předměty jejichž znalost a technická dovednost se prohlubuje a v přímé úměrnosti s roky studia.

I. stupeň, který zahrnuje studium plošné, prostorové, objektové a akční tvorby, je zakončen závěrečným vysvědčením, absolventskou prací a pamětním listem. Předměty druhého stupně jsou rozšířeny o studium dějin výtvarné kultury se specifickým zaměřením pro případné vysokoškolské studium. Oba stupně v závěrečných ročnících připravují žáky ke studiu na uměleckých školách nebo na jiných školách s talentovou zkouškou výtvarného zaměření.

Výtvarný obor pořádá výstavy u nás i v zahraničí, organizuje odborné exkurze a poznávací cesty.

 

Technické vybavení se škola snaží inovovat, reagovat na požadavky odborných škol. Obor má k dispozici vybavenou knihovnu, keramickou dílnu, počítač pro digitální publikování.