Zápis na školní rok 2016/2017


Zápis na další školní rok spojený s ověřením talentových předpokladů proběhne letos v Prachaticích 6. června od 14:00 do 18:00

Zapisovat budeme nové žáky do VÝTVARNÉHO, HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO OBORU

HUDEBNÍ OBOR:

Přihlašovat můžete děti od 5 let do přípravné hudební výchovy, od 6 let do přípravné hry na nástroj nebo sólový zpěv. Sedmiletým a starším žákům nabízíme výuku ve studijních zaměřeních:

- hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru (od 14 let)
- hra na zobcovou flétnu, flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, tubu, lesní roh a další příbuzné nástroje
- sólový zpěv
- hra na bicí nástroje

VÝTVARNÝ OBOR:

Od 5 let přijímáme žáky do Přípravné výtvarné výchovy, žáky od 7 let pak přijímáme do jednoho studijního zaměření Výtvarná tvorba a výtvarná kultura, které obsahuje plošnou, prostorovou i akční tvorbu základy dějin výtvarné kultury.

TANEČNÍ OBOR:

Z kapacitních důvodů budeme přijímat jen ve velmi omezené míře, po shromáždění všech žádostí bude zorganizováno ještě zvláštní setkání.

Kategorie: